Gemeenteavond 23 februari 2017

Op 23 februari werd er in de kapel de jaarlijkse gemeenteavond gehouden. Mogelijk was de storm van die avond er debet aan dat er bijzonder weinig mensen aanwezig waren.
In het eerste deel heeft het kapelbestuur toelichting geven op de opzet van een werkplan voor de komende tijd. Daarin is de samenwerking en communicatie tussen de twee kerkenraden, het kapelbestuur en de 4e-zondag commissie vervat. Het blijkt dat het goed is om dit periodiek eens tegen het licht te houden.
Na de pauze hebben Diny en Bennie Hebbink een verslag gedaan van een reis door Zuid-Amerika. Aan de hand van een selectie van foto’s uit een totaalbestand van 2.000 stuks wisten ze een boeiend verhaal te houden en daarbij ook een inkijkje te geven in het leven van alledag in landen als Chili, Bolivia en Peru. Met name de verwevenheid van de godsdienst met het dagelijks leven werd heel mooi weergegeven. 
Ondanks de geringe opkomst toch een zeer zinvolle avond. 
Namens het kapelbestuur,
Henk Wentink.