Ouderlingen

In onze gemeente kenden we twee soorten bezoekwerk: het ouderenbezoekwerk (vanuit de diaconie) en het pastoraal bezoekwerk (vanuit de ouderlingen). Het omzien naar elkaar is één van de waardevolle aspecten binnen het kerk-zijn. 
Het... Lees meer...

Tijdens het ouderlingenberaad op 23 april is de Paaskaars verloot. Er hebben 26 mensen aangegeven, dat zij graag in het bezit hiervan zouden komen. Christien had de eer om, uit 26 opgevouwen briefjes met namen, er eentje uit te halen. De gelukkige... Lees meer...
In het ouderlingenberaad van 12 mei 2014 hebben we de paaskaars verloot onder de 30 liefhebbers. De gelukkigen deze keer zijn Dick en Janny Memelink. Beiden dragen de liturgie een warm hart toe, zoals in de liturgische werkgroep en het... Lees meer...

Zoals u weet, verzorgen naast de predikanten ook de ouderlingen en de pastoraal bezoekers het pastoraat (het omzien naar elkaar) in de gemeente. De pastoraal bezoekers brengen een aantal gemeenteleden regelmatig een bezoekje. Dit kan leiden tot... Lees meer...
Gelijktijdig met de actie Kerkbalans 2013 hebt u een vragenformulier ontvangen met enkele vragen rond pastorale aandacht, het aanbod vanuit de kerk en of u misschien ook de kerk iets te bieden hebt op niet-materieel gebied.
Wij waren... Lees meer...

In de Pinksterdienst op 27 mei 2012 zijn naast het afscheid en (her)bevestiging van ambtsdragers ook nieuwe pastoraal bezoekers benoemd:
Dhr. en mevr. Henk en Miep Bosman-Bogchelman, Vordenseweg 80a;
mevr. Janke Meeske-Bakkeren, Hoge... Lees meer...

- Om het contact tussen ouderlingen en contactpersonen te bevorderen, worden “huiskamerbijeenkomsten” per wijk georganiseerd m.i.v. 2011.
- In voorjaar en najaar zullen thema-avonden worden gehouden rondom een specifiek onderwerp, waarvan... Lees meer...

Pastorale zorg is het omzien naar gemeenteleden en naar elkaar.
Naast de vieringen is het een kernactiviteit in de gemeente.
Ouderlingen verzorgen een stukje pastorale zorg en bezoeken de gemeenteleden, in samenwerking met de predikanten en... Lees meer...