ZWO-nieuws (februari 2015)

Wij steunen Amnesty International elke 2e zondag van de maand met de schrijfactie. Door brieven te schrijven naar regeringen proberen wij mensen te redden van oneerlijke gevangenschap, marteling of dood. Om onafhankelijk te blijven, neemt Amnesty voor de uitvoering van onderzoek en acties geen geld aan van overheden. Daarom zijn ze in hun werk afhankelijk van donaties van mensen zoals u en ik. Op de site www.amnesty.nl vindt u hierover meer informatie.
In de 40-dagentijd sluiten we aan bij de landelijke campagne van Kerk in Actie. Voor komend voorjaar heeft deze als titel: Open je handen.
De weken voorafgaand aan Palmzondag verzorgen wij de verkoop van kaarten met paasgroeten voor gevangenen in het binnen- en buitenland.
Wilt u ook met ons meedenken en meedoen, u bent van harte welkom!
Mimi Garrits, tel. 0575-463568.