Gemeenteavond 28 oktober 2015

De gemeenteavond zal dit jaar gehouden worden op 28 oktober. Op een gemeenteavond zijn alle leden welkom om met vragen, wensen en ideeën mee vorm te geven aan ons kerk-zijn. Een goede manier om elkaar te ontmoeten. We willen een belangrijk thema bespreken: vluchtelingen (in Europa, in Nederland, in Hengelo). We worden op verschillende manieren geconfronteerd met vluchtende mensen. We zien de beelden, horen voor- en tegenstanders, lezen artikelen en/of komen er persoonlijk mee in aanraking. Hoe kunnen we zorg dragen voor elkaar en wat betekent het om een gastvrije gemeente te zijn? Wij hopen u te ontmoeten op 28 oktober om 20.00 uur in Ons Huis.
De kerkenraad.