Zondag 28 mei 2017 Remigiuskerk

Eerste collecte: Klokgeluiden.
We zijn heel blij dat veel mensen Klokgeluiden lezen. Er kunnen er nog meer bij want we weten zeker dat veel mensen nog geen abonnement hebben. Ze missen zo veel informatie over onze gemeente en alles wat er in en om de kerk gebeurt. We hebben deze abonnementen (eigenlijk) hard nodig om de kosten te kunnen blijven beheersen en Klokgeluiden voor deze prijs (minimaal € 12,00 per jaar) te blijven aanbieden. Als aanvulling op de kosten, bevelen wij deze collecte van harte bij u aan.
College van diakenen.

Tweede collecte: plaatselijk kerkenwerk.
Bijvoorbeeld de kosten voor drukwerk voor Kerkbalans, bijzondere collectes en de Solidariteitskas. Maar ook het informatieboekje en de eigen website, dit alles om u zo optimaal mogelijk te kunnen informeren over alles wat er speelt binnen onze kerk.

Uitgangscollecte: onderhoudsfonds.