Zondag 5 november 2017 Remigiuskerk

Vandaag hopen we een klein meisje in ons midden te hebben: Ava, dochter van Christiaan en Jotineke Kroesen. Zij zal het teken van de doop ontvangen. In de afgelopen paar jaar zijn nog meer kindjes gedoopt. Samen met hen en hun ouders vieren we hun “doopverjaardagen” vandaag en steken nog een keertje hun doopkaarsen aan. Met de doop laten we elkaar zien, dat je bij Jezus hoort en dat God van je houdt, wat er ook gebeurt. Jezus heeft grote mensen bij zich geroepen en gevraagd hem te volgen als leerlingen en vrienden (Marcus 1: 14-20). Maar Hij riep ook kinderen bij zich en zegende hen, legde zijn handen op hun hoofden. “Laat de kinderen bij Mij komen en houd ze niet tegen!” (Marcus 10:13-16). Welkom in deze bijzondere kerkdienst!
AB