Gift voor de Logos Hope

In november is Jelle Koers in Hengelo geweest op uitnodiging van de werkgroep Inspiratie & Ontmoeting. Als diaconie hebben wij hem toen een cheque van € 250,00 overhandigd voor de Logos Hope. Jelle gaf deze avond al aan dat er verschillende projecten zijn die het geld goed kunnen gebruiken. We hebben hem gevraagd om met een voorstel te komen. 
Het eerste is een project waar Logos Hope in Guyana, Georgetown (Klein Zuid-Amerikaans land) een medische outreach wil gaan doen. Hier zou het geld goed gebruikt worden voor medische spullen (voornamelijk tandarts) die aangeschaft moeten worden. Naar dit project gaat € 150,00. 
En het tweede project is waar hij zelf regelmatig ook financieel support heen stuurt. Een lokale vrijwilliger  (vriend) die hij tijdens zijn tijd op het schip heeft ontmoet in de Filippijnen. Zijn naam is Jacob (23 jaar) en hij en zijn twee broertjes en twee zusjes zijn verlaten door hun ouders. Jacob werkt en probeert zo het geld bij elkaar te krijgen om in alles te voorzien (eten, huur, school, elektra, etc.). Nu heeft sinds kort zijn jongste zusje van 4 jaar leukemie en moet er veel geld betaald worden voor medicijnen. Er komt simpelweg momenteel niet genoeg geld binnen om alle behandelingen en medicijnen te betalen. Hier zal € 100,00 naar toe gaan zodat er behandeling en medicijnen voor zijn zusje gekocht kunnen worden. 
Wij vinden dit een goede besteding van de cheque, en hopen zo iets bij te kunnen dragen aan beide projecten.