Kerk anno 2016 en daarna (4)

Naast de landelijke kerk is er ook in de classicale vergadering Achterhoek West gesproken over het kleiner worden van de kerken. Er is een project gestart met de naam: de Vrijblijvendheid Voorbij. Hierin wil de classis een weg zoeken om samen de uitdaging die we als kerk van Christus hebben aan te gaan. Er is verandering op komst. Om in die verandering mee te kunnen doen is het goed dat wij ons bezinnen op wat kerk-zijn voor ons inhoudt. Wat is de basis, de kern hiervan. Of anders gezegd: wat is volgens u de belangrijkste functie van onze kerk. Waarvan zegt u: ‘ja, dat vind ik belangrijk’. Wanneer wij duidelijk hebben wat voor ons belangrijk is bij gemeente-zijn dan kunnen wij dat ook aan anderen duidelijk maken. Zoals in het project de Vrijblijvendheid Voorbij. Wilt u hierover mee praten dan bent u van harte welkom op 8 juni om 19.30 uur in Ons Huis. Hebt u al deelgenomen aan zo’n gesprek, en wilt u nogmaals deelnemen, ook dan bent u van harte welkom. Er wordt de komende tijd bij veel vrijwilligers een uitnodiging gebracht. Mocht u er geen ontvangen weet dan dat ook u van harte welkom bent.

In de kerk, in de kerk,
geven we waar nodig is
letten we op een gemis 
helpen we wie honger heeft 
of heel arm is of heel klein 
maar wat kan dat toch moeilijk zijn.


Helma Luesink-Momberg.