Algemeen


Na drie avonden merken we nu al dat het ons helpt! Inmiddels hebben we de kernvraag, het waarom, met ons allen beantwoord: namelijk “dat ieder kind en elke jongere Jezus leert kennen en zijn liefde voelt”. Als je dat goed op je laat inwerken,... Lees meer...
Begin 2017 jaar is een oproep gedaan door de PKN om te protesteren tegen het voorgenomen besluit van de overheid om de SILA-regeling op te heffen. Dat zou betekenen, dat de kerken geen adreswijzigingen meer zouden doorkrijgen via de... Lees meer...
Jeugd en jongeren zijn erg belangrijk, overal, maar zeker ook binnen kerk. Dat bleek nogmaals toen aan kerkleden is gevraagd wat zij belangrijk vinden voor de ‘kerk van de toekomst’. De drie punten die het meest naar voren... Lees meer...
In onze gemeente kenden we twee soorten bezoekwerk: het ouderenbezoekwerk (vanuit de diaconie) en het pastoraal bezoekwerk (vanuit de ouderlingen). Het omzien naar elkaar is één van de waardevolle aspecten binnen het kerk-zijn. 
Het... Lees meer...
De taakgroep is aan het werk met de uitkomsten van de gespreksavonden. Het tellen van de pictogrammen, hoe vaak een item is genoemd, is niet zo lastig. De opmerkingen die daarnaast gemaakt en opgeschreven zijn, willen wij zeker ook... Lees meer...

Dat de Bijbel je ook aan het lachen brengt, bleek woensdagavond 2 november in Ons Huis. Zo’n 25 gemeenteleden waren naar de gemeente-avond gekomen, die in het teken stond van de NBG Bijbelquiz “De Bijbel dichtbij”. De vragen werden... Lees meer...

Jouw mening: Wat betekent de Bijbel voor mij? 
We vieren de Bijbel op zondag 30 oktober, Nationale Bijbelzondag. In de kerkdienst willen we graag delen, wat de Bijbel betekent voor u en jou persoonlijk. Daarom liggen er in de kerk... Lees meer...

Op zondag 30 oktober starten we de Samenlees Estafette, met het overhandigen van de Samenlees Bijbel aan een gezin tijdens de kerkdienst. Vorig jaar verscheen de Samenlees Bijbel. Een uitgave van het Nederlands Bijbelgenootschap van de Bijbel in... Lees meer...
Samen Kerk.
De kerkgemeenschap kun je vergelijken met een kerkgebouw. Een kerkgebouw bestaat uit duizenden stenen. Elke steen heeft zijn eigen plaats en functie. Sommige stenen zijn onzichtbaar, die zitten in het fundament. Zij dragen... Lees meer...
Wanneer ik dit schrijf, zijn in Rio de Olympische Spelen begonnen. Het belangrijkste bij de Olympische Spelen is niet het winnen maar het deelnemen. En toch zien wij op TV wedstrijden waarbij het winnen, de eindstand het belangrijkste is.... Lees meer...
Hebt u meegedaan met de gesprekken over wat kerk zijn voor u en jou inhoudt? De keren die ik heb mogen meemaken waren heel inspirerend. Luisteren naar elkaar om te horen wat bij de ander leeft. Wat belangrijk gevonden wordt. Je spreekt met... Lees meer...
Naast de landelijke kerk is er ook in de classicale vergadering Achterhoek West gesproken over het kleiner worden van de kerken. Er is een project gestart met de naam: de Vrijblijvendheid Voorbij. Hierin wil de classis een weg zoeken om... Lees meer...
Meer dan 40 jaar was het huis aan Fokkinkweg 16 pastorie van de Hervormde en later Protestantse Gemeente. Het huis werd rond 1973 gebouwd, nadat eerder de nieuwe twee-onder-een-kappers aan de dorpszijde van de straat al waren bewoond door... Lees meer...

Hebt u al meegedaan? Hebt u al pictogrammen uitgezocht? Twaalf kleine afbeeldingen en er daar drie van uitzoeken die volgens u met gemeentezijn te maken hebben. Daar begint, na een korte inleiding, het gesprek over de kerk van de toekomst mee. Wat... Lees meer...
Belangrijke en spannende synode.
In de media vergeleken sommigen de PKN synode van 21 tot 23 april met de kerkhistorische gebeurtenissen van 1816, toen Koning Willem 1 het “Algemeen Reglement voor het bestuur der Nederlandsche Hervormde... Lees meer...
Op 9 maart 2016 is de aftrap gegeven van de gesprekken met groepen in de gemeente om na te denken over kerk-zijn anno 2016. In vier groepen is er die avond gesproken over gemeente-zijn. Ieder kreeg eerst een vel met pictogrammen en de vraag... Lees meer...
De kerk is niet meer het middelpunt van de samenleving. Wat is de toekomst van de kerk? Binnen de PKN wordt hierover nagedacht. Er is een brochure geschreven met de titel: Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg. Antwoorden... Lees meer...
Tijdens de gemeenteavond in april is er uitgebreid gesproken over de toekomst van de kerk in Hengelo. We hadden toen net gehoord dat ds. Ferrari een beroep zou gaan aannemen. Intussen zijn alle formaliteiten geregeld en hebben we vanaf 1... Lees meer...
Op zondag 5 juli zullen we als Protestantse Gemeente van Hengelo afscheid nemen van ds. Christien Ferrari, haar man Uriël, en hun kinderen Camille en Vincent. De kerkdienst, waarin zij zelf zal voorgaan, begint om 14.00 uur. Na de dienst... Lees meer...

De dienst van 21 juni zal in het teken staan van afscheid en herbevestiging van ambtsdragers. Hermien Hiddink, Gerrit Wentink en Heidi Glastra nemen afscheid, zij hebben zich jarenlang ingezet in de kerkenraad en ook vanaf deze plek willen wij hen... Lees meer...
Op de gemeenteavond van 8 april 2015 heb ik het al aangekondigd: dat er een beroep op mij zou worden uitgebracht door een andere gemeente. Al vanaf december waren er eerste contacten: het schrijven van een brief met cv, dan een eerste... Lees meer...
Behoefte aan verandering.
Misschien hebt u erover gelezen en gehoord in de media in februari/maart 2015. De uitslag van de PKN enquête onder kerkleden en ambtsdragers. Misschien hebt u zelf ook meegedaan. In onze gemeente zijn we ook in... Lees meer...
Graag nodigen wij u/jou van harte uit namen te noemen van gemeenteleden om voor te dragen als (jeugd)ouderling, diaken of kerkrentmeester. Zou u/jij het zelf leuk vinden om als ambtsdrager mee te doen bij ons in de kerkenraad en in de... Lees meer...