Vergadering 28 juni 2017

De laatste kerkenraadsvergadering voor de vakantie was op 28 juni. We hebben samen veel besproken, plannen gemaakt en besluiten genomen.
Zoals u al eerder hebt kunnen lezen gaan we een nieuw beleidsplan formuleren met extra aandacht voor de drie speerpunten: omzien naar elkaar, vieringen en kinderen/jongeren. De kerkenraad vindt van deze drie punten het onderdeel kinderen/jongeren het meest urgent. Dit baart ons de meeste zorg en er is geen tijd te verliezen. We hebben besloten, dat we gaan meedoen aan de zgn. essentietraining, die gegeven worden door JOP, de jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk Nederland. Het doel van deze training is om inzicht te krijgen in de essentie van het jeugdwerk, waar loop je tegen aan, waarom doen we dingen, onze blik te verruimen, nieuwe impulsen en ideeën op te doen. Dit zal veel van ons vragen en energie kosten, maar moet ook energie opleveren, waar je blij van wordt. We houden u op de hoogte!
De stichting Vrienden van de Remigiuskerk heeft aangeboden om financieel bij te dragen aan een opknapbeurt van de consistorieruimte. Daarbij kwam ook ter sprake om de consistorie te gebruiken als opbaarruimte voorafgaand aan de afscheidsdienst om hiermee tegemoet te komen aan wensen van de familie. De kerkenraad heeft geen principieel bezwaar om de consistorie ook als zodanig te benutten. De kerkrentmeesters zullen met een voorstel komen rond de inrichting en nemen de aangegeven wensen vanuit de kerkenraad hierin mee.
Het is de laatste tijd meerdere keren voorgekomen, dat de kerk moeilijk te bereiken was wegens festiviteiten in het dorp. Er wordt contact opgenomen met de organisatoren en overlegd hoe dit anders kan.
De kerkenraad gaat in principe akkoord met een abonnement op Kerkdienst Gemist. Met deze service is het mogelijk om de algemene erediensten op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren. De kerkrentmeesters zullen de komende tijd bekijken wat de kosten zijn en hoe dit gerealiseerd kan worden.
We hebben als kerkenraad afscheid genomen van Marco Wiggers, Monique Rotman en Reinoud Maalderink met hartelijke woorden van dank voor hun inzet en energie, een kaars en een afscheidslied.
Na afloop van de vergadering hebben we samen het afgelopen seizoen nog even informeel afgesloten in de lounge van Ons Huis. Ook op kerkelijk gebied zullen we het in de zomerperiode even rustig aan doen, minder vergaderen, weer energie opdoen voor het nieuwe seizoen!
Hartelijke groet, Rinie Disbergen.