Zondag 4 februari 2018 Remigiuskerk

Begin februari is het tijdstip van werelddiakonaatszondag. Het lijkt mij een zeer belangrijke zondag, want hoe vaak hoor je mensen niet vragen: wat is nou eigenlijk het onderscheid tussen deze zondag en zendingszondag? Een wezenlijke vraag. We lezen het verhaal van de Barmhartige Samaritaan. En misschien hebben we toch altijd de betekenis van dit verhaal onderschat. We hebben het terecht over het belang van hulp aan naasten, liturgie, het formuleren van de in onze ogen meest bijbelse belijdenissen, enzovoort, enzovoort. En zelden hoor je iets zeggen over de rol van de kerk in de personen van de priester en Leviet. Jezus had hen helemaal niet hoeven noemen, maar doet dat wel. Dat zegt iets over de rol van de kerk en wat nou eigenlijk het belangrijkst zou moeten zijn. En komt dat ook tot uiting in onze kerken?
Thema: Over de hoofdweg en zijpaden van de kerk.
Dik Bos.