Kerkbalans 2016 resultaat

Eerder is er een overzichtsfoto geplaatst van de kerkrentmeesters die druk doende waren met het uitpakken en inventariseren van Kerkbalans 2016. Voordat het zover is gaat er veel voorbereiding aan vooraf. Zo komt er al begin oktober een commissie bij elkaar die overlegt hoe voor de komende Kerkbalans invulling wordt gegeven aan het thema en hoe dit zo goed mogelijk onder de aandacht van de gemeenteleden te brengen. Het resultaat heeft iedereen kunnen zien, een kleurige folder met aansprekende teksten en foto’s van mensen uit onze eigen gemeente. Zo rond kerst zijn de folders gedrukt en de toezeggingsformulieren binnen. De beurt is nu aan een groep vrijwilligers “de inpakploeg” die alles per sectie inpakt en selecteert zodat dit verder gedistribueerd kan worden naar de “lopers” toe. Deze bezorgen het bij u aan huis en halen het door u ingevulde toezeggingsformulier weer op. Op de inleveravond komen alle formulieren weer terug en worden uitgepakt en door onze administrateur Jaap van Mourik verwerkt. Het is voor de kerkrentmeesters en kerkenraad altijd weer spannend. Ondanks het teruglopende aantal kerkelijke leden en door het wegvallen van oudere leden die naar rato behoorlijk geven, hebben we met z’n allen, organisatoren, vrijwilligers en u als bijdragende gemeentelijke voor 2016 een hoopvol resultaat weten neer te zetten. Was er de laatste jaren sprake van een teruglopende opbrengst, voor dit jaar is het positief uitgevallen namelijk € 156.241 tegen € 152.972 in 2015. Met dit resultaat zijn we uiteraard heel erg blij en dankbaar. Het bijdrageniveau van de gemeenteleden is aanmerkelijk positiever dan vorig jaar. Dat is een compliment waard aan de gemeenteleden die er gezamenlijk voor gezorgd hebben dat dit mooie resultaat kon worden bereikt. Wij hopen dan ook dat we de komende jaren ook op u kunnen blijven rekenen om zodoende ook in de toekomst een gezonde meelevende kerkelijke gemeente te zijn en te blijven.