Zondag 12 november 2017 Remigiuskerk

Televisieprogramma’s waarin talent centraal staat, zijn helemaal ‘in’, zoals de Voice of Holland, Voice Kids, Heel Holland Bakt, en natuurlijk: tv-uren met de béste sporter en met diegene, die een filmrol het allerbést vertolkt, ze staan garant voor flinke kijkcijfers. Overal talenten, die bewonderd worden om wat ze ons kunnen voorschotelen. Talenten: om te presteren, om gehoord of gezien te worden. 
Heeft iedereen talent? En is dat bijzonder dan? Moet ieder mens gaan tot het uiterste? Kun je misschien, opgejaagd door eerzucht en roem, ook óver je grens gaan? Nooit perfect genoeg zijn? Depressies en burn-outs liggen op de loer.
Ook de bijbel kent het woord ‘talent’. Waartoe zouden talenten dienen? Samen willen wij daarbij stilstaan en erover nadenken met een lezing uit Matteüs 25 op deze zondag. Tot dan! 
Uw gastpredikant, Gerrie Zemmelink.