Uitzwaaidienst 6 juli 2014

Grenzeloos! 
Een fijne dienst hadden we met elkaar die zondag 6 juli waarin de jongeren van de Jongeren Werkgroep Roemenië aanwezig waren. We stonden stil bij de grenzen die we letterlijk overgaan op weg naar Roemenië, maar ook de grenzen die we in figuurlijke zin overschrijden: andere omgeving, andere eetgewoonten, andere taal. Veel veranderingen en je moet soms jezelf wat overwinnen om dat te kunnen. Ook in onze samenleving zijn de mogelijkheden soms grenzeloos en dat is niet altijd gemakkelijk. Dat kwam ook naar voren in de “moderne” psalm die werd gelezen: “Wat een kansen!” Psalm uit een wereld waar alles kan en waar is de grens?
(uit: ‘Psalmen van nu’ Greet Brokerhof- van der Waa):
Mijn wereld is er één van onbegrensde mogelijkheden.
Er kan zoveel, er mag zoveel, het kan gewoon niet op. 
Reizen, avonturen beleven, de meest uitdagende sporten, 
het ligt allemaal voor mij open. 
Ik zie het en ik droom ervan en de enige rem is genoeg geld. 
God, wat een kansen! De wereld is er vol van. 
'Laat dit niet lopen!' schreeuwt alles me toe.
Onrustig maakt het me, bang om iets te missen. 
Ik wil meedoen, meepraten en vooral geen loser zijn.
En toch... bekruipt me soms het gevoel 
dat ik zo juist iets verlies. 
Een stukje rust, wat aandacht voor mezelf 
en voor al die kleine dingen die ook de moeite waard zijn. 
Want voor ik het weet, loop ik mezelf voorbij 
en raak ik u, God, kwijt. Die kans wil ik niet lopen.


Voor foto's zie het fotoalbum.