Dienst De Haverkamp 23 juni 2013

De geplande openluchtdienst kon wegens de weersomstandigheden niet doorgaan en werd binnen bij De Haverkamp gehouden. Voor een gedicht n.a.v. het opheffen van school Varssel en de overdenking zie Kerkdiensten - Preken.