Ledenwisseling

De Raad van Kerken Hengelo is een groep betrokken en actieve mensen, die de oecumene plaatselijk en in groter verband een warm hart toedragen. De drie kerken uit ons dorp zijn vertegenwoordigd. Namens de Protestantse Gemeente heeft Lenie Visser lange tijd meegedacht en meegewerkt. Onlangs besloot zij met deze taak te stoppen. Wij bedanken haar voor haar inzet en wensen haar alle goeds. We komen jou, Lenie, gewoon nog tegen op het (oecumenisch) kerkelijk erf. Ook van Margreet Rouwenhorst nemen we afscheid als lid van de Raad van Kerken. Zij vertegenwoordigde enige tijd de jeugdraad en de kerkenraad. Margreet, ook voor jou op deze plaats een woord van dank voor wat jij bijdroeg aan het gezamenlijk kerkenwerk! Twee nieuwe protestantse vertegenwoordigers werden er dus gezocht. De heer Piet Noordijk heeft zich naar aanleiding van het bericht in het vorige nummer van Klokgeluiden gemeld voor een actieve rol in de Raad van Kerken. Van harte welkom! Vanuit de kerkenraad hopen we binnenkort nog versterking te vinden.
AB