Moderamen

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Hengelo (Gld.) binnen de Protestantse Kerk in Nederland wordt gevormd door de predikanten en de colleges van ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters.
De kerkenraad benoemt jaarlijks het moderamen. Daarin hebben, naast de predikanten, afgevaardigden uit elk college zitting.
Zij zijn het eerste aanspreekpunt en belast met dagelijks voorkomende zaken binnen “het kerk zijn”.

Voorzitter:  dhr. A. Visscher, Ruurloseweg 35
t: 0575-464695
e: visscher.albert@gmail.com