Nieuw ikoon voor herdenking 500 jaar Reformatie

Dit jaar is het herdenkingsjaar van 500 jaar Reformatie, waarin de protestantse kerken werden opgericht. Geert Hüsstege heeft speciaal hiervoor “De ikoon van de Moeder Gods van de Eenheid” geschilderd. In deze ikoon staan de Moeder Gods en het Christuskind afgebeeld in een grote cirkel die symbool staat voor de éénheid. Het Kind is groter geschilderd om Hem zo dichter naar ons toe te halen. Jezus maakt het zegengebaar en Zijn andere hand rust op het boek. Uniek is dat Maria het boek draagt en openhoudt bij het gebed van Christus; “Mogen allen één zijn zoals Gij in Mij en Ik in U” (Joh. 17, 21). De cirkel achter hen beide is de Mandoria, die de geopende hemel symboliseert. Het hart ervan is donker, wat het ondoorgrondelijke mysterie van Gods liefde aanduidt. De witte stralen doordringen alles en niets of niemand ontkomt aan Gods licht. In de buitenste rand vinden we de vier evangelisten, Matheüs, Marcus, Lucas en Johannes, die ieder op hun wijze Jezus en Maria hebben beschreven. Johannes schrijft met een veer de woorden in het boek als getuige van het leven, sterven en opstaan van Jezus. De duif bovenin verwijst naar de Heilige Geest, die alle leerlingen van God verenigt met elkaar en met God om samen als één familie in geloof, hoop en liefde op weg te gaan naar Gods Koninkrijk. Moge allen één zijn… 

Bron Eikonikon. Ingestuurd door Wim Wessels.