Kerkbalans 2017 (2)

Zo aan het eind van het jaar kunnen we de balans opmaken.
Over het jaar 2016 kunnen we als kerkrentmeesters zeggen dat we financieel goed uitkomen. Dit komt mede doordat Aleida Blanken nu onze enige full-time dominee is. Zij wordt weliswaar bijgestaan door losse krachten, die zo samen alle werkzaamheden verrichten die nodig zijn om samen kerk te zijn. Hiervoor willen we Aleida en alle anderen hartelijk danken.
Voor de komende kerkbalans van zaterdag 21 januari tot en met zondag 5 februari hopen we op gelijke of zelfs iets grotere gaven zodat we ook in 2017 weer in balans blijven.
Met een vriendelijke groet namens de kerkrentmeesters,
Jan Steenblik.