Wisselen van pastorie.

Wij hebben u al eerder gemeld over het voornemen om van pastorie te wisselen. De kerkenraad gaat akkoord met de aankoop van het huis van de fam. Ferrari, Dreef 5, als nieuwe pastorie. De pastorie aan de Fokkinkweg staat inmiddels in de verkoop.