Zondag 3 september 2017 Remigiuskerk

Missionair Werk en Kerkgroei.
Het Programma Missionair Werk en Kerkgroei van de Protestantse Kerk in Nederland daagt plaatselijke gemeenten uit om ‘kerk naar buiten’ te zijn. Omdat wat van binnen zit - het geloof - naar buiten te brengen en dat op zo’n manier te doen dat het aantrekkingskracht heeft op anderen. Om als gemeente missionair te zijn.
Het team van Missionair Werk en Kerkgroei ondersteunt projecten en initiatieven waarmee:
• kerkelijke gemeenten mensen van binnen en buiten de gemeente welkom heten en aanspreken; 
• mensen kunnen kennismaken met de kerk en de christelijke geloofstraditie;
• het evangelie zichtbaar wordt gemaakt in de samenleving, in het leven van dorp, buurt, wijk of stadsdeel.

Protestantse pioniersplekken: Missionair Werk spant zich in om pioniersplekken (kerkvormen-nieuwe-stijl) te helpen oprichten op plekken waar geen kerk meer actief is of voor groepen mensen die weinig/geen band hebben met de kerk. Eén van de pioniersplekken in de buurt is “Pioniersplek de Slangenburg”.