Zondag 30 april 2017 Remigiuskerk

Op de tweede zondag na Pasen lezen we over herders, schapen en lammeren. De vraag die ik me bij de lezingen uit Ezechiël 34: 1-10 en Johannes 10: 11-16 stel is: Hoe leven wij met deze teksten als mensen die zojuist het feest van Pasen hebben gevierd? Want Pasen is niet een-malig, zomaar een los feest temidden van het kerkelijk jaar…….. Pasen, de opstanding, is een voortgaande geschiedenis. Als gelovigen in Jezus leven we vanuit Pasen, van daaruit vervolgen wij onze levensloop, Pasen bepaalt ons doen en laten. 
Vanuit die gedachte luisteren we vandaag naar het verhaal over goed herderschap. 
ds. Arja Oude Kotte.