Serious Request 2014

Wat begon als een klein idee, over hoe we de jongeren van onze gemeente zinvol zouden kunnen betrekken bij de Winterse Pleinenmarkt op 12 december om op deze wijze praktisch invulling te geven aan kerkzijn door en voor jongeren, groeide uit tot een hele happening! Eind november ontstond het idee om met de jongeren van de huiscatechese iets te gaan doen op de Winterse Pleinenmarkt. Allerlei wilde ideeën brachten de jongeren in en deze mondden uit in een stand op de winderige en regenachtige pleinenmarkt met als doel Serious Request 2014 steunen. Tevens was het idee dat het misschien wel aardig zou zijn, om met een of twee auto’s, het ingezamelde bedrag van de markt zelf naar Haarlem te brengen. Wat begon als een klein zaadje, groeide explosief uit van een kerstmarkt standje tot 24 slapers in een doos, op zondag 21 december in de Remigiuskerk en uiteindelijk 57 Haarlemgangers de dag erna!
Tijdens de “slapen in een doosactie” zondagavond kwamen niet alleen de slapers, maar ook de ouders en andere belangstellenden naar de Remigiuskerk en met elkaar zamelden we € 3085,95 in! Een geweldig resultaat. Inmiddels waren naast de 24 slapers nog veel meer jongeren actief en zo zijn we maandag 22 december met een bus met 57 jongeren en begeleiders het geld gaan brengen naar Haarlem. Om 9.00 uur vertrok de bus richting Zandvoort voor een strandwandeling en een lunch in Overveen in de PKN kerk aldaar. Daarna bracht de bus ons naar Haarlem centrum en konden we ons mengen onder de vele bezoekers voor het Glazen Huis. In de chequebox hebben we onze cheque afgeleverd en daarvan zijn drie mooie video’s gemaakt. Rond vijven zijn we weer richting Hengelo gegaan. In Kerkstraat 15 sloten we de dag af met een gezamenlijke maaltijd. We kunnen terugzien op een prachtige actie. Met dank aan de inzet van vele jongeren! Namens de jongeren, willen we iedereen bedanken voor de giften: het geschonken geld, krentenbrood, taart en frisdrank voor de slapers, de dozen, beschikbaar stellen van de kerk en Kerkstraat 15, de lunch in het kerkgebouw in Overveen! Natuurlijk willen we alle sponsoren, begeleiders, helpers, kokers en afwassers bedanken voor hun hulp! En alle “likers” en meelevers bedanken voor hun betrokkenheid! Zonder de medewerking van u, in welke vorm dan ook, was deze actie niet geslaagd! Mede door u, hebben we onze bijdrage kunnen leveren aan de actie Serious Request 2014!
De leiding van de huiscatechese en de soos!