Zondag 19 februari 2017 Remigiuskerk

Eerste collecte: project “Mexico”.
Voor informatie over dit diaconale project zie Kerkenraad - Diakenen - Project Mexico en voor Nieuwsbrieven Projecten Diaconie - Baja Mexico. 

Tweede collecte: plaatselijk kerkenwerk.

Bijvoorbeeld de kosten van liturgieën voor bijzondere diensten. Natuurlijk hebben we in onze prachtig gerestaureerde kerk twee grote schermen hangen, maar met name met bijzondere of drukke diensten wordt hiermee niet iedereen bereikt. Bovendien vinden mensen het fijn om thuis de liturgie nog eens na te kunnen lezen. Het drukken van liturgieën blijft dan ook noodzakelijk.

Uitgangscollecte: Stichting COEH.
De Commissie Oost Europa Hengelo zorgt er voor dat maandelijks zo’n 49 gezinnen (185 mensen) in Toplita Roemenië voedselbonnen krijgen. Deze mensen zijn afhankelijk van hulp voor hun dagelijkse levensonderhoud. Er is nog een wachtlijst en het zou geweldig zijn dat we meer mensen kunnen helpen, dus wilt u de nood verzachten dan zijn deze mensen u heel dankbaar. Voor meer info kunt u terecht bij Stef Disbergen, tel. 0575- 460404. Zie ook www.stichtingcoeh.nl.