De Blelijke

Elke tweede zondag van de maand om 10.00 uur wordt er een dienst gehouden in het Atrium. Ook is er iedere vierde vrijdag van de maand een korte viering, die een oecumenisch en laagdrempelig karakter heeft, eveneens in het Atrium om 19.00 uur.
Deze vieringen zijn niet meer live te volgen via de huistelevisie, maar worden in de loop van de week uitgezonden via Bleijke TV.
Koster: fam. Vrogten, Kloosterweg 1, tel. 0575-462350.
De oecumenische pastoraatgroep "De Bleijke" zal hier zorgdragen voor het pastoraat.
Contacten: dhr. en mevr. Luesink, tel. 0575-464097. Zij worden bijgestaan door een bezoekersgroep en door de predikanten.