Zondag 5 februari 2017 Remigiuskeerk

Voor deze zondag staat Matteüs 5: 13-16 op het leesrooster: jullie zijn het zout van de aarde. Jullie zijn het licht in de wereld. 
Wij mensen voelen ons snel miskend, onze gevoel van eigenwaarde is niet altijd zo groot, maar Jezus roept zijn leerlingen op om een waardig beeld van God te zijn. God moet het van ons hebben. Wij zijn Zijn stem, Zijn handen en voeten. 
Met vriendelijke groet van 
Netty Hengeveld.