Zondag 9 april 2017 Remigiuskerk

Palmzondag, de eerste dag van een bijzondere week. De dienst in de kerk is ook bijzonder. Rond de woorden uit de Bijbel – Johannes 12: 12-24 en Filippenzen 2: 5-11; We zien de “gestalte” van Jezus Christus. Wat is Zijn profiel en past dat bij ons, bij jou – en andersom? Hij rijdt op een ezel binnen in Jeruzalem, zo vertelt het Evangelie. Wij begroeten Zijn komst vandaag ook met palmtakken en gezang als teken van aanhankelijkheid en blijdschap. Letterlijk gaan de kinderen ons daarin voor: zij komen met versierde palmpaasstokken achter de muziek aan de Remigiuskerk binnen. Het begin van hun tocht ligt in de Willibrordkerk. Alle kinderen zijn welkom om onder begeleiding een palmpaasstok te versieren, om 9.30 uur in Zaal Leemreis, naast de Willibrordkerk. Wat fijn dat we ons in de oecumene zo verbonden mogen weten, aan het begin van de Stille Week. Want stil zal het worden, als de muziek zwijgt en de palmtakjes weggelegd zijn. Kom en beleef het mee!
AB