Collega’s gezocht.

De werkgroep Inspiratie & Ontmoeting stelt, in opdracht van de Raad van Kerken, jaarlijks een mooi en gevarieerd programma van avonden samen. Het gele programmaboekje is in september 2012 verspreid en kan op deze site worden ingezien. We kijken terug op een bijzondere avond met spreker Ton Duffhues van LTO-zuid. Er was gesprek over de waarden van het land, over voedsel en zingeving, over heden en toekomst van landbouw en voedselproductie en –verdeling in de wereld. Iedere maand weer is er goede belangstelling voor de avonden en daarmee leveren we een bijdrage een het geloofsgesprek en maatschappelijke betrokkenheid. Wij zoeken van RK zijde en vanuit de Protestantse Gemeente nog enkele mensen die met ons mee willen werken voor Inspiratie & Ontmoeting. Wat vragen wij? Kunnen organiseren en contacten leggen met gastsprekers. Af en toe gastheer of gastvrouw zijn bij een programma-avond. Een antenne hebben voor vragen en kwesties die spelen in de samenleving en kerk. Ted Willems (RK geloofsgemeenschap) en ondergetekende zijn heel blij met onze nieuwe “collega” Frida Meints voor Inspiratie & Ontmoeting. Nu zoeken we nog een of twee dames/heren uit onze gemeente erbij! Belangstelling? Neem dan contact met mij op.
ds. Aleida Blanken.