Kerk anno 2016 en daarna.

De kerk is niet meer het middelpunt van de samenleving. Wat is de toekomst van de kerk? Binnen de PKN wordt hierover nagedacht. Er is een brochure geschreven met de titel: Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg. Antwoorden worden niet gegeven. We hebben een weg te gaan, een weg met veranderingen. Veranderen hoort bij kerkzijn. Je moet dan echter wel weten wat kerkzijn anno 2016 – 2025 inhoudt. 
Hier in Hengelo, rondom de Remigiuskerk, vinden er ook veranderingen plaats. Eén van deze veranderingen is dat wij na het afscheid van ds. Christien Ferrari niet een tweede predikant kunnen beroepen. Wat eerst door twee professionals werd gedaan kan niet zomaar door één gedaan worden. Dit vraagt om een bezinning op gemeente-zijn. Wat vinden wij belangrijk, welke keuzes gaan we maken? Wat is de kern van kerkzijn, wat is de basis? 
De kerkenraad heeft een taakgroep gevormd die met gemeenteleden over deze vragen wil nadenken. Deze taakgroep gaat bestaande commissies en groepen vragen of zij met deze vragen bij hen mag komen. Om zo met elkaar na te denken over gemeente zijn. Met de verkregen informatie kan de kerkenraad haar beleid maken. Zo willen wij ook hier in Hengelo een weg gaan, samen, om telkens weer te ontdekken wat gemeente-zijn is. 
In de kerk, in de kerk,
zijn we samen aan het werk
ja, ook na twee duizend jaar
werken wij hier met elkaar
ieder heeft zijn eigen deel
jong en oud vormen samen het geheel.

 
Helma Luesink-Momberg.