Schikking 11 december 2011

Advent.
De schikkingen voor de adventstijd hebben als basis een 5 puntige ster. Het getal 5 drukt uit dat de Eeuwige, de Eén, met de aarde het getal 4, verbonden is. Voor de ster staan 4 adventskaarsen. De kaars die aangestoken wordt staat voor het middelpunt van de ster. Een doek verbindt de ster met de kaars. De hemel verbindt zich met het licht op aarde.

Derde Advent.
Liturgische kleur is roze. Het thema "verwachten". Vandaag is het een oranje doek die de ster en de kaars verbindt. Oranje, de kleur van beweging, levenskracht van in vuur en vlam staan. Vuur en vlammen zijn het beeld waarmee de Geest van God neerdaalt.