Kind en Verlies 22 januari 2015

Forumavond over verlieservaringen bij kinderen en jongeren.
De werkgroep Inspiratie & Ontmoeting van de gezamenlijke kerken in Hengelo Gld. organiseert op donderdag 22 januari 2015 een thema-avond met als titel: Kind en Verlies. U bent van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen.
Wat doet het met een kind, als hij of zij een ouder verliest of wanneer een broertje of zusje overlijdt? En ook in andere verliessituaties: rouwt een kind? Hoe dan? Hoe ga je als volwassene, als ouder of begeleider om met een kind of jongere dat een groot verlies heeft geleden? Wat betekent de ingrijpende ervaring voor de ontwikkeling van het kind? Kinderen “rouwen” anders dan volwassenen en ook pubers reageren anders dan sommigen misschien verwachten. Hoe graag je een kind ook het verdriet in zijn, haar, jonge leven zou willen besparen: ook hen treft soms een groot verlies. 
Over de vragen rond dit tere, maar voor velen herkenbare probleem zullen enkele deskundige en betrokken mensen uit het werkveld met kinderen en jeugd hun licht laten schijnen. Er is natuurlijk ook volop gelegenheid om eigen vragen te stellen aan de forumleden. De forumleden zijn allen betrokken professionals met veel ervaring in contact met kinderen, jongeren en de problematiek van rouw en verlies: Christien Ferrari, predikant; Noortje van den Ingh-Bijlsma, jeugdarts GGD; Marion Polman, uitvaart- en ritueel begeleider; Marjolein Sluis, leraar en begeleider. 
Tijd: 20.00 – 22.00 uur Plaats: Ons Huis. Toegang incl. koffie of thee is gratis; er is een pot voor vrije giften. Alle belangstellenden zijn van harte welkom!