Zondag 21 september 2014 Willibrordkerk

“Met hart en ziel vieren en verbinden” 
Dit is het thema voor de Startzondag 2014. Op 21 september om 10.00 uur wordt onder dit motto een oecumenische viering gehouden in de Willibrord Kerk. De koren van de RK geloofsgemeenschap en de Protestantse Remigiuskerk zullen mooie en feestelijke liederen zingen onder leiding van Rob Mullink. Ieder jaar organiseert de Raad van Kerken Hengelo Gld een oecumenische kerkdienst in september om de start van een nieuw seizoen samen te markeren. De kinderen worden in de viering betrokken en zullen deels een eigen programma hebben in de kindernevendienst. Tevens zullen we stil staan bij het begin van de Vredesweek. Voorgangers zijn: pastor Marga Peters, dhr. Wim Heesen en ds. Aleida Blanken. Uitgangspunt bij het thema en de overdenking is het verhaal uit Lucas 14: 1-24. Na deze dienst vol beweging is iedereen welkom voor koffie, thee, limonade en lekkers! Wij rekenen op uw en jullie komst; hoe meer zielen hoe meer vreugd!
Namens de Raad van Kerken, ds. Aleida Blanken.