Vooraankondiging 8 april 2015

Twee keer per jaar vergadert de gemeente. Deze vergaderingen vinden plaats na de kerkdiensten op bid- en dankdag. Dit jaar willen we de gemeenteavond verzetten naar 8 april. We willen graag een hele avond besteden aan het thema: de toekomst van onze kerk. Vorig jaar hebben we ons, tijdens de gemeenteavond, al samen gebogen over het thema. Het onderwerp staat ook op de agenda van de kerkenraadsvergaderingen van dit seizoen. Het is de bedoeling een gesprek op gang brengen binnen de gemeente en iedereen de ruimte te geven om mee te praten over de toekomst van de protestantse gemeente van Hengelo Gld. Op welke manier willen en kunnen we gemeente zijn? Hoe kunnen we de kwaliteit van de gemeente in stand houden terwijl er minder leden zijn en de inkomsten niet opwegen tegen de uitgaven? We hopen dat u met ons mee wilt denken.
De kerkenraad.