Na het vertrek van ds. Christien Ferrari

Tijdens de gemeenteavond in april is er uitgebreid gesproken over de toekomst van de kerk in Hengelo. We hadden toen net gehoord dat ds. Ferrari een beroep zou gaan aannemen. Intussen zijn alle formaliteiten geregeld en hebben we vanaf 1 augustus te maken met een vacature die we niet volledig kunnen en mogen invullen. De kerkenraad heeft nog onvoldoende tijd gehad om zich hierover te beraden. Officieel moeten we horen hoeveel financiële ruimte we hebben, maar we moeten ook nog goed nadenken op welke manier we deze ruimte gaan invullen. Daar willen we voldoende tijd voor nemen. Tot op heden zijn de taken en activiteiten verdeeld over onze beide predikanten. Na het vertrek van ds. Ferrari zullen de primaire taken voornamelijk bij ds. Blanken komen te liggen. Aangezien ook zij er geen uren bij kan toveren zullen er duidelijke en goede afspraken gemaakt moeten worden. Als het gaat om pastoraat zal ds. Blanken het eerste aanspreekpunt zijn. Zij zal dan samen met de ouderlingen naar een passende oplossing zoeken. De invulling van de vrijgekomen kerkdiensten is intussen afgerond. Onze scriba, Rinie Disbergen, heeft in de afgelopen weken verschillende predikanten en voorgangers bereid gevonden om voor te gaan in de kerkdiensten.
Jaarlijks zijn er binnen onze gemeente een groot aantal sterfgevallen. Het pastoraat en de rouwdiensten konden verdeeld worden over beide predikanten. In vakantietijd of door ziekte gebeurde het soms dat we een beroep moesten doen op iemand anders. Als basisregel hanteren we dat een predikant niet meer dan twee sterfgevallen kan begeleiden in een week. Wanneer er meer dan twee sterfgevallen in een week zijn, zal er een beroep gedaan kunnen worden op een consulent, of een andere vervanger. 
Het zal nog heel wat passen en meten worden de komende periode. We zullen wellicht nog vaker een beroep moeten doen op elkaar en de veerkracht van de gemeente. Suggesties zijn van harte welkom.
Namens de kerkenraad,
Albert Visscher.