Kerkbalans 2018 (2)

Veel heil en zegen voor 2018 gewenst.

De tijd gaat snel, voor uw gevoel heeft u uw bijdrage nog maar kortgeleden betaald, en wij vragen u alweer voor een nieuwe toezegging voor 2018.

Vanaf 20 januari zal het “kerkbalans spandoek” weer boven de Spalstraat hangen om u nogmaals te attenderen op deze actie.

Eind januari ontvangen de leden een brief waarin staat waar de bijdrage voor nodig is. Via het antwoordformulier bij de brief kan aangeven worden hoeveel wordt toegezegd.

Namens de kerkrentmeesters een vriendelijke groet,
Jan Steenblik, voorz.