Donderdag 27 november 2014 Adventskrans

Zelf een mooie creatie maken.         
Wat is de betekenis van een adventskrans? Het woord “Advent” is afkomstig van het latijnse woord adventus, komst. Christenen bereiden zich voor op de komst, de geboorte van Jezus, het licht van de wereld. Op de 1ste zondag van de Advent begint het nieuwe kerkelijke jaar. Op deze zondag wordt de eerste kaars ontstoken. Elke volgende zondag komt er een bij. De kaarsen staan symbool voor het komend licht. De adventskrans is rond en symboliseert de aarde. Hij staat ook voor de vier jaargetijden. De vier kaarsen geven niet alleen de weken van voorbereiding aan maar ook de vier windstreken. Kort voor de eerste Adventszondag stellen wij iedereen die Advent sfeervol en verwachtingsvol wil beleven, in de gelegenheid om een eigen adventskrans te maken. De avond staat onder leiding van Christien te Stroet. Zij heeft veel ervaring met bloemschikken en het verzorgen van liturgische schikkingen in de kerk. Graag opgeven (i.v.m. het inkopen van de materialen) met vermelding van uw telefoonnr. voor 23 november bij Ted Willems, tel. 461982, e-mail: g.willems9@chello.nl of Frida Meints, tel. 464695, e-email: f.meints@gmail.com. Tijd: 19.30 uur tot uiterlijk 22.00 uur. Plaats: Parochiecentrum Willibrordkerk, Spalstraat. Kosten: € 5,00 à € 7,00.