Zondag 22 januari 2017 Goede Herder Kapel

Vandaag zal Dean, zoontje van Herbert Enzerink en Isabelle Heurnink worden gedoopt. Een blijde gebeurtenis, om een klein mensenkind te mogen verwelkomen in gemeenschap van gelovigen. Hij wordt meegenomen op weg door het leven; door zijn ouders en ouderen, hij zal op weg gaan samen met leeftijdsgenootjes en hopelijk een hele lange en mooie levensweg hebben. Hij zal door zijn doop ook mogen weten, dat hij onderweg is samen met mensen van alle leeftijden achter Jezus Christus. Vandaag rond de doopvont staan we allemaal even stil op onze weg en worden letterlijk aan onze roeping door Jezus herinnerd. “Jezus die langs het water liep en Simon en Andreas riep…. Hij komt misschien vandaag voorbij….” (Lied 531 en Matteüs 4: 18-22) Welkom voor een plaats aan de “waterkant”!
AB