Naoberviering 2 september 2017

De volgende Naoberviering staat gepland op zaterdag 2 september a.s. in het Diaconaal Centrum, Kerkstraat 15. Als thema is dit keer gekozen: Klokkenluiders. En dan denken we aan mensen die tegen de gevestigde orde ingaan. Wie we dit jaar veel tegenkomen is Maarten Luther, de bijzondere monnik, die 500 jaar geleden zijn stellingen bekendmaakte. Maar wie is de Luther van deze tijd? Daarover denken we na, in de overtuiging dat er méér dingen zijn die ons als kerken verbinden dan verdelen. Van harte welkom in deze laagdrempelige oecumenische viering rond delen, leren, vieren en gastvrijheid. Aanvang: 19.00 uur.
Namens de Raad van kerken, Gerry Spekkink.