Viering 100 jarig bestaan

Zaterdag 9 september 2017 was een gedenkwaardige dag in de geschiedenis van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hengelo Gld. e.o. Niet alleen omdat de vereniging haar 100 jarig jubileum vierde maar ook omdat zo velen het bestuur en de leden daarmee gelukwensten. De vereniging heeft zich duidelijk een plaats verworven in de Hengelose gemeenschap in de afgelopen eeuw.

Voorzitter Jaap van Gijssel vatte e.a.  samen met de volgende woorden:

Dames en heren,
Identiteit is het woord waar het om draait op deze bijzondere dag waarop we het 100 jarig bestaan  vieren. Alhoewel de dag zelf min of meer willekeurig en door praktische overwegingen gekozen is blijft die 100 jaar staan als een mijlpaal. Want juist 100 jaar geleden hebben een aantal mensen hier in Hengelo een eigen weg gekozen. Om hun eigen identiteit te zoeken. Die initiatiefnemers, de vader van Joop Klem en de vader van Jan Wansink om maar enkele namen te noemen waren eigenlijk de klokkenluiders van die tijd. Ze konden zich niet meer verenigen met de koers van de grote Protestantse Kerk. 
 
Begonnen op de opkamer van Hotel Langeler en binnen een aantal jaren het geld verzameld om een eigen kerkgebouw te stichten, waar we nu zijn. Want hoe bijzonder zijn de woorden van Ds. V.d. Most van Spijk uit Assen, opgetekend in de Graafschapbode van 28 september 1931, die allereerst zijn blijdschap vertolkt voor de offers die zijn getroost voor dit fraaie kerkgebouw. Maar tegelijk ook vertolkt dat de stichting van deze eigen kerk niet nodig had moeten zijn indien onze bescheidenste wensen niet genegeerd waren geweest. Het oordeel over onze moderne opvattingen heeft het bestuur er toe geleid een splitsing te aanvaarden en een eigen gebouw te stichten. 
 
Ik kan me voorstellen dat die handelingen in 1917 en gevolgd door de stichting van een eigen gebouw nogal wat stof heeft doen opwaaien hier in de gemeenschap van Hengelo. In gang gezet door de klokkenluiders van destijds. 
 
En wat is het dan bijzonder dat afgelopen zaterdag 2 september een gezamenlijke Noaberviering gehouden wordt door de 3 plaatselijke kerken georganiseerd met als thema “klokkenluiders”. Dit naar aanleiding van de herdenking van 500 jaar Reformatie met een knipoog naar Luther en vertaald naar deze tijd. Wie is de Luther of wel de klokkenluider van vandaag. 
 
En is het niet bijzonder dat na alle afsplitsing nu onder de vlag van de Raad van Kerken, waar we als Vrijzinnige Geloofsgemeenschap ook in meedraaien, gezamenlijk weer allerlei initiatieven ontwikkelen. Met als doel het geloof vloeibaar te houden, het vloeit in elkaar over. Maar wel met behoud van die eigen identiteit. 
 
Zo kunnen wij als Vrijzinnige Geloofsgemeenschap vol vertrouwen de toekomst tegemoet. En natuurlijk zijn er zorgen over benodigde aanwas van nieuwe leden en de vergrijzing. Maar daar zijn we niet uniek in. Waar we wel uniek in zijn is de vrijheid van denken, gebaseerd op ons geloof en vertrouwen op de toekomst. Met een ode aan de initiatiefnemers van toen, vertegenwoordigd in de nazaten van nu. In vrijheid en vertrouwen de toekomst tegemoet, samen met mijn medebestuursleden en samen met u. Dank voor uw komst naar hier en graag weer tot ziens bij een van onze diensten! 
Na afloop werd er door de leden gegeten en gedronken op de honderdjarige daar waar het ooit begon….  bij Langeler.