Januari 2017

Heeft u hem al zien hangen, de vlag van de actie Kerkbalans? Een unieke vlag die elk jaar enkele weken de twee zijden van de Spalstraat verbindt. Veel kerkgenootschappen willen met deze speciale actie de aandacht vestigen op de materiële kant van hun organisatie. Er is de afgelopen periode hard gewerkt aan een mooie folder, de formulieren voor de toezeggingen zijn gemaakt en verdeeld en als het goed is zijn ze met deze klokgeluiden bij u bezorgd. Ik hoop dat u het thema van de actie, de kerk verbindt, heeft ervaren in de afgelopen periode. Hoewel de aanwezigheid van kerk en geloven wellicht wat minder vanzelfsprekend is en veel mensen zich niet meer ‘kerkelijk’ noemen, is de kerkelijke gemeente nog van grote betekenis. Een groot deel van het werk in de gemeente wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Het zijn er echt heel veel! Het zou heel goed kunnen zijn, dat u als vrijwilliger een steentje bijdraagt. Ervaart u op deze manier ook de verbinding? U zult begrijpen dat er ook middelen nodig zijn om alle activiteiten te organiseren en te managen. De kerkrentmeesters hebben de jaarlijkse begroting gemaakt. Ik kan u verzekeren dat er met heel veel energie gewerkt wordt om de middelen effectief te gebruiken. De inkomsten zijn begroot op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren. Ik hoop dat u er begrip voor heeft, dat er een beroep op u wordt gedaan om iets meer te geven dan vorig jaar. Ik ondersteun dat van harte. Ik hoop dat u zich door de kerk verbonden voelt met God en dat u deze verbinding als steun in uw geloof mag ervaren. Een verbonden mens telt voor twee!
Albert Visscher.