Zondag 14 mei 2017 Remigiuskerk

Deze zondag heet “Cantate” – zingt. Passend in een rijtje tussen Pasen en Pinksteren; van Jubilate (juicht), via Cantate, naar Rogate (laten we bidden). Kan het mooier Cantate zondag zijn, dan met de cantorij? Zij zullen ons weer ondersteunen met de samenzang en enkele nieuwe liederen. Uit de Bijbel horen we woorden van Jezus, die voor zijn heengaan beloofde, dat zijn liefde en inspiratie zou doorgaan in zijn leerlingen. Johannes 16: 5-15 vertelt over de heilige Geest die “Pleitbezorger” voor ons is, verbinding tussen hemel en aarde, tussen God en mens. De apostel Jakobus schrijft, wat die gave van de Geest concreet betekent: dat wij hoorders, goede luisteraars moeten zijn als het om Gods Woord gaat, maar het daar niet bij laten… “U moet wat u gehoord hebt ook doen” is te lezen in Jakobus 1: 16-27. Welkom om te horen en zingen én zo weer toegerust te zijn voor de praktijk van het geloof!
AB