Zondag 19 maart 2017 Remigiuskerk

Deze derde zondag in de Veertig Dagen Tijd heet vanouds Zondag “Oculi”. Mijn ogen zijn gericht op God, of Hij mij ziet en redt. Samen met de cantorij zet Psalm 25 de toon: “Houd mij in leven, wees Gij mijn redding. Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.” De cantorij helpt ons om meer van die mooie, passende liederen te zingen met stem en tegenstem. Bij de verhalen uit de Bijbel rond het Levende Water (Exodus 17: 1-7 en Johannes 4: 1-14) en bij het delen van Brood en Wijn. De Maaltijd samen vieren is een manier om ons te laven bij de Bron, om gelaafd te worden als “dorstige” mensen naar Gods liefde. Welkom om te luisteren, te zingen, te delen: kortom om het feest van Levend Water te vieren!
AB