Ouderavond 28 januari 2016.

Deze avond was er een ouderavond voor de ouders van de huiscatechesegroepen. Aan de uitnodiging is door veel ouders gehoor gegeven dus met een grote groep hebben we samen gepraat over Geloven en Kerkzijn. De avond werd begonnen met een kennismakingsronde. Daarna hebben we als leiding verteld over het catechese programma van dit jaar ”Kerk wat vieren wij?” De meeste kinderen komen vrij trouw naar de huiscatechese momenten. Hoewel ze thuis niet altijd vertellen over wat er aan de orde is geweest, merken we toch dat kinderen nadenken over wat er besproken is. We hadden gevraagd aan ouders om een voorwerp of zo mee te brengen wat voor hun iets zegt over geloven. Allerlei zaken kwamen langs, bijbels, geboortekaartjes, sieraden, kaarsen, een scherf. In alle openheid konden we ervaringen en gedachten uitwisselen. Dit jaar sluiten we het seizoen af met een kerkdienst op 3 april. We hebben ouders gevraagd om met ons mee te doen. Jongeren inwijden in het geheim van geloven kan niet alleen komen van de kerk, of van ouders, of van huiscatecheten. Samen beloven we als kerk bij de doop kinderen en hun ouders te steunen. Graag hopen we dan ook dat velen met ons deze dienst mee willen vieren. Als steun en support voor onze jongeren en hun ouders in onze kerkgemeenschap. We kijken terug op een fijne ouderavond!
Het huiscatechese team.
Symbool van een van de ouders: bij geloven is geen begin of eind: het is er altijd! Zie foto.