Naoberviering 14 november 2015

Willibrorduskerk 19.00 uur. 
Sinds 2012 wordt vanuit de Raad van Kerken Hengelo 1 x per kwartaal op de zaterdagavond een naoberviering gehouden. Naobervieringen zijn vieringen rond delen, leren, vieren en gastvrijheid, met een oecumenisch en laagdrempelig karakter. Gezelligheid en ontmoeting zijn belangrijke elementen, evenals rust, meditatie, bezinning en ruimte voor persoonlijke geloofsbeleving. 
Vanwege het oecumenisch karakter wordt per kerkelijk seizoen van locatie gewisseld. Dat betekent dat de komende naobervieringen in de Willibrorduskerk zullen plaatsvinden. De eerstvolgende naoberviering is op zaterdag 14 november om 19.00 uur. Het thema is 'delen': geïnspireerd en geraakt door Jezus die wat er was -vijf broden en twee vissen - zegende en deelde met wie niets had. Aan de hand van teksten, symbolen, muziek en stilte wordt stilgestaan bij de brede betekenis van ons 'delen': tijd en ruimte, talent, aandacht en zorg, geloof, geld en goed. Iedereen is welkom in deze viering met ontmoeting.
Voor meer info: Anne Marie Onstenk, Jaap van Gijssel, Gerry Spekkink.