Zondag 19 november 2017 Remigiuskerk

Thema: Onaantastbaar.
De zondagen van november staan - oecumenisch gezien - in het teken van Allerheiligen en Allerzielen. In protestantse kringen benoemen we zeker de Eeuwigheidszondag. Over een week worden weer de namen van de overledenen genoemd. De laatste drie zondagen van het kerkelijk jaar noemen we wel de Voleindingszondagen en dan gaan onze gedachten zeker uit naar ‘Alles (de heilsfeiten) is nu gezegd, wat nu… ’. Deze zondag daarvòòr staan we daar dan ook bij stil. We lezen over de vraag naar de opstanding: Lucas 20:27-38 en Psalm 3:1-7. Het thema van de viering is: ’Onaantastbaar’. In de van Dale wordt dat omschreven als: (van goederen) niet in bezit genomen of opgeëist kunnende worden. En wij vragen ons af: Zelfs niet door de dood? We laten ook de overleden theoloog Wim v.d. Zee aan het woord, die zegt: ”Soms twijfel ik aan een toekomst door de dood heen… maar ineens denk ik: Ik heb het al eerder meegemaakt, zo`n overgang van leven naar leven!”. In de viering horen we wat hij dan wel heeft meegemaakt. Voor alle duidelijkheid: hij heeft het niet over een bijna -dood-ervaring.
ds. Dik Bos.