Nieuwe naam

In het voorjaar zijn we met onze kleine werkgroep Vorming & Toerusting alweer bezig geweest om een nieuw programma met informatieve, vormende en leerzame avonden in 2010/2011 samen te stellen. Een mooie interkerkelijke bezigheid, waarbij we de voelhorens uitsteken naar zowel wensen en vragen van mensen uit Hengelo als naar wat er van “buiten”te halen is. in augustus 2010 hopen we alle lezers van Klokgeluiden en Parochienieuws het gevarieerde programma aan te bieden (en zal het op deze site worden gezet). Nieuw is, dat nu ook enkele programma’s niet op donderdagavond zijn (dat kwam zo uit en dat is misschien leuk voor wie nooit op die avond konden). Vooral nieuw is de naam: Inspiratie & Ontmoeting. Naar onze mening is deze titel herkenbaarder en moderner. En de naam dekt de lading van nieuwe ideeën en kennis opdoen gepaard aan de ontmoeting met dorpsgenoten en andere belangstellenden. Nieuwe naam, oude formule. Want: GGG = gratis toegang, geen aanmelding nodig, goede sfeer. De eerste avond is op dinsdag 21 september 2010, een verslag en gespreksavond van mijn reis naar Israël en de Palestijnse gebieden in april jl. Niet alleen de Israël gangers van dit najaar maar alle belangstellenden voor de actuele problematiek in Israël zijn van harte welkom! Noteer dus alvast deze datum. 
A. Blanken.