Bijbelzondag 30 oktober 2016

Jouw mening: Wat betekent de Bijbel voor mij? 
We vieren de Bijbel op zondag 30 oktober, Nationale Bijbelzondag. In de kerkdienst willen we graag delen, wat de Bijbel betekent voor u en jou persoonlijk. Daarom liggen er in de kerk invulstrookjes met de volgende vragen:
“Het mooiste Bijbel VERHAAL vind ik: …”
“Een Tekst/Gedachte/Spreuk uit de Bijbel waar ik veel aan heb (gehad) is: …”
“Ik geef de Bijbel graag door omdat…………………”.
De ingevulde strookjes kunnen worden gedeponeerd in de rode brievenbus op het leesrek binnen links naast de deur. Als je niet in de kerk komt maar wel mee wilt doen aan dit mini-onderzoekje en je stem wilt laten horen, stuur dan uw/jouw antwoorden in per e mail of post. Alvast bedankt!
Aleida Blanken.