Vergadering 14 september 2016

De eerste kerkenraadsvergadering na de vakantie heeft een volle agenda.
Tijdens de opening bespreken we het laatste hoofdstukje uit het boekje Leiderschap met lef: Steek je nek uit. We denken aan Luther, aan Paulus. Je nek uitsteken zet wat in beweging. Tegelijkertijd loop je risico’s. Hebben we het lef om onze nek uit te steken, om te pionieren? 
Tijdens de hele vergadering komt steeds weer dit pionieren terug. We willen diverse dingen onder de loep nemen, bv. vernieuwing startzondag, iets betekenen voor de nieuwe statushouders, samenwerking met buurgemeenten. Ook draagt de kerkenraad een grote verantwoordelijkheid ten opzichte van de catechese. Een goede (nieuwe) vorm hierin vinden is een flinke uitdaging.
In de vergadering is altijd ruimte voor de ontwikkelingen in de diverse colleges en werkgroepen. Zo vernemen we, dat er naast de gespreksgroepjes op Wittesweide en Steintjesweide, nu binnenkort ook van start wordt gegaan in de verschillende woongroepen in de Bleijke. En dat de zendingscollecte van de ZWO dit jaar méér heeft opgebracht dan vorig jaar. En ook, dat de dames- en invalidentoiletten in Ons Huis afgelopen zomer zijn gerenoveerd.
Zal er dit jaar weer een Top 2000 dienst komen? Via de gemeenteleden-mail zal een oproepje gedaan worden om mee te helpen met de organisatie hiervan.
De stichting World Peace Flame Bronckhorst gaat na afloop van de dienst op 27 november vredeskaarsen verkopen o.a. om de aanschaf van de vredeslantaarn te kunnen bekostigen, die ergens in Hengelo een vaste plek krijgt.
Het preekrooster voor 2017 is inmiddels helemaal ingevuld en voorgelegd aan de kerkenraad. Onze dank hiervoor gaat uit naar Josje Wenneke, die op zorgvuldige wijze de afspraken met de gastvoorgangers heeft gemaakt. En dat is soms nog een heel gepuzzel.
De kerkenraad is heel blij met de voordracht om Ab Denkers, Singel 13 te benoemen in het college van kerkrentmeesters en stemt hier van harte mee in. 
Voor de ouderlingen liggen stapels boekjes klaar om te verspreiden via de contactpersonen naar alle gemeenteleden toe: het nieuwe programma van Inspiratie & Ontmoeting met interessante thema’s en ook het nieuwe telefoon-/emailgidsje met alle contactadressen binnen het kerkenwerk.
Het nieuwe kerkelijke seizoen is weer begonnen!
Met vriendelijke groet, Rinie Disbergen.