Zondag 16 april 2017 Remigiuskerk - Goede Herder Kapel

Eerste collecte: Weeskinderen Rwanda.
De geit is voor een arm gezin heel belangrijk voor voeding en mest. 
Een zwangere geit kost € 35,-. 
• De geit geeft iedere dag voedingrijke melk. 
• De geit heeft geen extra voeding nodig. 
• De geit wordt gevoed met het gras dat geplant is om erosie te bestrijden. 
• De mest van de geit is heel geschikt voor de bemesting van de velden en de
  groentetuin. 
• Een keer per jaar werpt de geit een of twee lammeren; de bokken worden groot
  gebracht voor vlees en de geitjes voor melk. 
• Het eerstgeboren geitje moet worden doorgegeven aan een ander arm gezin.
Zie ook www.weeskindereninrwanda.nl.

Tweede collecte: plaatselijk kerkenwerk.
Bijvoorbeeld het liturgisch bloemschikken. Er is binnen onze gemeente een liturgische bloemschikgroep die regelmatig bloemstukken plaatst in de Remigiuskerk. De predikant geeft tekst en uitleg in de dienst over de uitbeelding van de schikking.

Uitgangscollecte Remigiuskerk: jeugdwerk.
JONGEREN HEBBEN RECHT OP DIT VERHAAL.
“Met Pasen werd hij toch geboren in een kribbe, of wacht…. Ging Hij toen niet dood?” “Dood is dood, hierna is het voorbij.” Volgens Chantal, werkzaam bij JOP, Jeugdorg. van de Protestantse Kerk, is dit hoe veel jongeren tegen Pasen aankijken. Chantal helpt kerken om de betekenis van Pasen opnieuw uit te leggen aan jongeren. Als catecheet weet ze hoe jongeren die niks weten van geloven opeens getriggerd kunnen worden door verhalen uit de Bijbel. Chantal: “Jongeren hebben het recht om de kracht van Pasen te ontdekken. Ze moeten horen dat er een God is die hen liefheeft en die er voor hen wil zijn.” Daar maken Chantal en JOP zich sterk voor! Helpt u mee?
Zie ook www.jop.nl/collecte.

Uitgangscollecte Goede Herder Kapel: onderhoud kapel.