Twee nieuwe mensen gezocht.

In de maand juni worden veel activiteiten van verenigingen, sport en muziek langzaam naar de zomer toe afgebouwd. In het kerkelijk werk lijkt dat ook zo, maar nu zijn we – kerkenraadsleden, dominee en diverse werkgroep leden – alweer druk bezig voor het komende seizoen. De oecumenische Startzondagviering bijvoorbeeld, of het programma van Inspiratie & Ontmoeting. En de catechese… Daar zit wel een punt van zorg. Er is nog één persoon die huiscatechese voor 12-16 jarigen verzorgt; daarnaast ben ik voor één groep beschikbaar, net als afgelopen seizoen: het was echt mooi om te doen! We zijn op zoek naar tenminste twee nieuwe mensen. Vindt u het ook belangrijk, dat jongeren kennis en ervaringen meekrijgen over en vanuit het christelijk geloof? Vind je dat dit een taak is voor de kerk? Denkt u, jij, dat jij zelf daarin een rol zou kunnen spelen? Neem eens contact met mij op, trek me aan m’n “jasje”. Misschien wil je weten, wat de taak inhoudt, of aarzel je om één of andere reden. Ik ben benieuwd naar (uw) reacties!
ds. Aleida Blanken.